Topic outline

  • WADAH BUDIDAYA PERIKANAN

  • 1. Perkembangan teknologi wadah budidaya ikan

  • 2. Wadah budidaya yang tepat sesuai dengan jenis kultivan

  • 3. Pemilihan lokasi wadah budidaya

  • 4. Sarana prasarana dan peralatan budidaya perikanan

  • 5. Desain dan Tata letak wadah budidaya

  • 6. Perawatan wadah budidaya

  • 7. Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) kegiatan budidaya perikanan